Przejdź do głównej treści »

Search Site


Kategorie Antyków:

 

Regulamin

§1

Niniejszy regulamin określa zasady i zakres świadczonych usług przez antykwariat internetowy -  Antykwariat Antyczek M. Sondej, z siedzibą w Stróży, 55-081 Mietków, przy ul. Ogrodowej 3, REGON: 930268257, NIP: PL 897-003-21-05

§2

Definicje:
- Sklep - Antykwariat internetowy prowadzony przez Antykwariat Antyczek, działający pod adresem www.antyczek.pl
- Towar - Produkt oferowany do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem; posiadający cechy indywidualne, wymiar i stan zachowania określony w opisie.
- Użytkownik - Osoba korzystająca z serwisu, zarejestrowana w bazie użytkowników Sklepu.
- Kupujący - Użytkownik, który składa zamówienie na zakup wybranego Towaru.
- Sprzedający - Podmiot prowadzący Antykwariat Internetowy – Antyczek, dokonujący sprzedaży Towarów serwisie zwanym dalej Sklepem

§3

Zamówienia od Użytkowników przyjmowane są poprzez Sklep, w drodze zawarcia za pośrednictwem Internetu umowy sprzedaży, a w wyjątkowych przypadkach  telefonicznie
(+ 48  71) 316 91 94.

§4

Rejestracja Użytkownika w bazie danych Sklepu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celach handlowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

§5

Sprzedający uniemożliwia dostęp do danych osobowych Klientów i Użytkowników osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
Użytkownik i Kupujący mogą zażądać pisemnie usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

§6

Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Antykwariat Antyczek (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami). 
Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na określonym koncie Użytkownika (wpisując login i hasło) lub jako Gość.
Potwierdzenie zamówienia Kupujący otrzymuje w wiadomości e-mail, w terminie 48 godzin  od momentu złożenia zamówienia.

§7

W zamówieniu Klient dokonuje wyboru nabywanych towarów, sposobu ich dostawy, adresu dostawy i sposobu płatności za złożone zamówienie.

§8

Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

§9

O brakach magazynowych Klient zostaje powiadamiany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku tymczasowego braku możliwości realizacji zamówienia Klient podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§10

W przypadku niepełnych danych teleadresowych (np. brak adresu nabywcy) w zamówieniu Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia.
W przypadku nie podjęcia przez kupującego przesyłki w terminie po awizowaniu, kupujący ponosi również koszt jej zwrotu do Sprzedającego. Ponowne dostarczenie jest możliwe dopiero po uregulowaniu z góry kosztów zarówno pierwszej jak i ponownej wysyłki, jeżeli zdecyduje się na ponowną wysyłkę zamówienia.

§11

Ceny towarów prezentowanych w sklepie podawane są w złotych polskich i są one wiążące w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz odwoływania promocji. Wyżej wymienione zmiany nie mają wpływu na ceny towarów, na które zamówienie zostało złożone przed wejściem w życie tych zmian.

§12

Cena wyświetlana na karcie produktu nie uwzględnia opłaty za przesyłkę.
Koszty przesyłki uzależnione są od wagi przedmiotu, tworzywa z jakiego są wykonane (szkło, porcelana, metal, drewno itp.) oraz od ilości zakupionych towarów i przedstawiają się nastepująco:
- odbiór osobisty  w siedzibie Antykwariatu Antyczek 0 pln - ze względów podatkowych wymagana jest przedpłata na rachunek bankowy
- list polecony 10 pln
- paczka mała 15 pln
- paczka duża 45 pln
W przypadku wyboru płatności za pobraniem (przy odbiorze) doliczane jest 5 zł za pobranie pocztowe.
System sam wylicza koszty przesyłki.
 

§13

Sklep oferuje trzy formy płatności:
a) przelewem z góry (przedpłata) na rachunek bankowy:
mBank nr konta: 33114020040000340233701091 
b) za pobraniem – Klient opłaca wartość zamówienia wraz z kosztami wysyłki (doręczycielowi lub w we właściwym Urzędzie Pocztowym) przy odbiorze zamówienia,
c) płatności internetowe (w tym karta kredytowa), które realizowane są za pośrednictwem Bezpiecznych Płatności Online – Dotpay.pl

Na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę VAT marża.

§14

Zamówione przez Kupującego Towary dostarczane są zgodnie z jego wyborem  na adres podany w formularzu zamówienia za pośrednictwem doręczyciela lub Kupujący dokonuje odbioru osobistego Towaru w siedzibie Sklepu: ul. Ogrodowa 3, 55-081 Stróża od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

§15

Ewentualne reklamacje dotyczące nabytego towaru (w tym uszkodzenia towaru, uszkodzenia przesyłki, błędna realizacja zamówienia z winy Sprzedającego) powinny być składane przez Kupującego pisemnie wraz z jednoczesnym dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

Reklamacje powinny zawierać numer zamówienia, datę złożenia reklamacji,  nazwę towaru, zakres reklamacji oraz inne dokumenty poświadczające żądanie Kupującego (np. protokół reklamacji spisany w obecności doręczyciela stwierdzający uszkodzenia przesyłki podczas transportu oraz dodatkowo ewentualne fotografie stwierdzające zaistniałe zdarzenie).

Składając reklamację Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar należycie zapakowany, wraz z wszelkimi dokumentami wydanymi przy zakupie towaru. Termin na rozpatrzenie reklamacji liczy się od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

Sprzedający rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma i przedmiotu reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym lub pisemnie na jego adres korespondencyjny.


Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące oferowanych towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:
Antykwariat Antyczek, ul. Ogrodowa 3, 55-081 Stróża
tel. 071 316-91-94 
[email protected]

§16

Zwroty: zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta" (Dz, U. 2014 poz. 827), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

W tym celu Klient zoobligowany jest do złożenia na piśmie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. 

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym i należycie opakowany do wysyłki zwrotnej. Towary przeznaczone do zwrotu należy odesłać na adres siedziby antykwariatu tj. Antykwariat Antyczek, ul. Ogrodowa 3, 55-081 Stróża. Zwroty wysłane za pobraniem nie bedą odbierane.

Zwrot pieniędzy za zwrócone towary oraz przesyłkę zwrotną, zostanie dokonany przez sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§17

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta ze strony sklepu www.antyczek.pl była rzetelna i jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
Szczególnie ważne postanowienia końcowe:

- Realizacja zamówień Kupującego możliwa jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Informacje dotyczące Towarów podane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych
- Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
- Wszystkie prawa do wizerunku strony a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie WWW. Nie może tez być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD i DVD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. Wykorzystywanie zdjęć i opisów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r
- Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014.