Przejdź do głównej treści »

Search Site


Kategorie Antyków:

 

Wysyłka i reklamacje


Antyczek.pl dokłada wszelkich starań w realizacji zamówień. Wszystkie produkty są bezpiecznie pakowane, aby mieli Państwo pewność, że zawartość przesyłki dotrze w stanie nienaruszonym.
Wysyłki realizowane są we wtorki i piątki. O kosztach przesyłek czytaj więcej tutaj.

Postępowanie reklamacyjne reguluje §15 regulaminu:

Ewentualne reklamacje dotyczące nabytego towaru (w tym uszkodzenia towaru, uszkodzenia przesyłki, błędna realizacja zamówienia z winy Sprzedającego) powinny być składane przez Kupującego pisemnie wraz z jednoczesnym dostarczeniem reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

Reklamacje powinny zawierać numer zamówienia, datę złożenia reklamacji,  nazwę towaru, zakres reklamacji oraz inne dokumenty poświadczające żądanie Kupującego (np. protokół reklamacji spisany w obecności doręczyciela stwierdzający uszkodzenia przesyłki podczas transportu oraz dodatkowo ewentualne fotografie stwierdzające zaistniałe zdarzenie).

Składając reklamację Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar należycie zapakowany, wraz z wszelkimi dokumentami wydanymi przy zakupie towaru. Termin na rozpatrzenie reklamacji liczy się od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedającego.

Sprzedający rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma i przedmiotu reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym lub pisemnie na jego adres korespondencyjny.

Wszelkie wątpliwości i zapytania dotyczące oferowanych towarów oraz związane z realizacją zamówienia powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:
Antykwariat Antyczek ul. Ogrodowa 3, 55-081 Stróża
tel. 071 316-91-94 
[email protected]


 Warunki zwrotu reguluje  §16 regulaminu:

 

Zwroty: zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

W tym celu Klient zoobligowany jest do złożenia na piśmie stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od daty wydania towaru. 

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym i należycie opakowany do wysyłki zwrotnej. Towary przeznaczone do zwrotu należy odesłać na adres siedziby antykwariatu tj. Antykwariat Antyczek, ul. Ogrodowa 3, 55-081 Stróża. Zwroty wysłane za pobraniem nie bedą odbierane.

Zwrot pieniędzy za zwrócone towary oraz przesyłkę zwrotną, zostanie dokonany przez sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.